Operační sál

Soubor fotografií "Operační sál" vznikl v letech 2009 - 2012 na Centrálních operačních sálech Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Brno a obsahuje 28 kusů jak barevných, tak i černobílých velkoformátových snímků.

Cílem souboru bylo ukázat široké veřejnosti běžný život v tomto jedinečném prostředí a představit tak divákovi, co se děje kolem pacienta, když "usne"... Fotografie zachycují momenty života a smrti, soustředění při práci i potřebný odpočinek, situace vážné, veselé, fotky z reálných operací i inscenované, pohledy jak na stranu anestezie, tak do operačního pole. Divák má tak jedinečnou možnost si v klidu prohlédnout svět, který je zdravým lidem nepřístupný. 

Tyto fotky byly poprvé vystaveny v roce 2013 v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově, poté je shlédli v roce 2014 pacienti a návštěvníci FN Brno, dále byly k vidění v roce 2015 v atriu Nemocnice Milosrdných bratří v Brně a naposledy v roce 2016 v Dělnickém domě a Galerii LíPa v Líšni.

Dnes můžete celý soubor vidět ve foyer 3. patra bohunického pavilonu L Fakultní nemocnice Brno, kde tvoří stálou expozici. 

Darem se tak fotografie vrátily tam, kde vznikly... odkaz