Kolegové

Černobílé dokumentární portréty Kolegové byly nafoceny na Centrálních operačních sálech Dětské nemocnice FN Brno v letech 2018 až 2021 a to zcela spontánně: v práci při práci. 

"Stejně jako ve fotografii, tak i na operačním sále hraje světlo velmi důležitou roli. Když jsem viděla, jak jim klouže po pláštích, jak se jim zrcadlí odlesk od nástrojů a rukavic v obličejích... A ty emoce! To nešlo nevyfotit." 

Některé z těchto fotografií jsou součástí souboru "Kolegové KDORL", který je od září 2022 k vidění na chodbě před sekretariátem Kliniky dětské ORL (KDORL) ve 4. patře pavilonu C, Dětské nemocnice FN Brno, Černopolní 9, kde tvoří stálou expozici. Velikost tisků je 100x70cm.

Ocenění:  odkaz