Kolegové

Černobílé dokumentární portréty s názvem "Kolegové" vznikaly na Centrálních operačních sálech Dětské nemocnice FN Brno v letech 2018 až 2021 zcela spontánně: v práci při práci.

"Stejně jako ve fotografii hraje na operačním sále světlo velmi důležitou roli. Když jsem viděl, jak klouže po jejich chirurgických pláštích, jak se odrazy nástrojů a rukavic odrážejí v jejich tvářích... A ty emoce! 

To nešlo nevyfotit!" 

Některé z těchto fotografií jsou součástí souboru "Kolegové z KDORL", který je od září 2022 k vidění na chodbě před sekretariátem Dětské ORL kliniky (KDORL) ve 4. patře pavilonu C, Dětské nemocnice hl. FN Brno, Černopolní 9, kde tvoří stálou expozici. Rozměry výtisků jsou 100x70cm.

Ocenění:  odkaz