Kolegové

Černobílé dokumentární portréty Kolegové byly nafoceny na Centrálních operačních sálech Dětské nemocnice FN Brno v letech 2018 až 2021 a to zcela spontánně: v práci při práci. 

"Stejně jako ve fotografii, tak i na operačním sále hraje světlo velmi důležitou roli. Když jsem viděla, jak jim klouže po pláštích, jak se jim zrcadlí odlesk od nástrojů a rukavic v obličejích... A ty emoce! To nešlo nevyfotit." 

Některé z těchto fotografií jsou součástí souboru "Kolegové KDORL", který je od září 2022 k vidění na chodbě před sekretariátem Kliniky dětské ORL (KDORL) ve 4. patře pavilonu C, Dětské nemocnice FN Brno, Černopolní 9, kde budou tvořit stálou expozici. Velikost tisků je 100x70cm.

Soubor "Kolegové" postoupil do závěrečného kola hlasování poroty a získal titul Oficiální výběr v soutěži International Photography Awards 2022 (IPA 2022) v kategorii Smartphone photography

V červenci 2022 fotografie "Soustředění" obdržela Čestné uznání v mezninárodní soutěži fotografů MIFA 2022 Moscow v kategorii věda/medicína  odkaz 

Tento soubor "Kolegové" se dostal do finále mezinárodní kreativní soutěže LICC 2021 London v kategorii foto/video    odkaz 

Snímek "Soustředění" získal v listopadu 2021 Čestné uznání na 19. ročníku mezinárodní fotografické soutěži IPA 2021 Los Angeles v jedné z nejobsazovanějších kategirií: lidé/portrét   odkaz

V září 2021 se fotografie "Černobílý rozhovor" stala finalistkou soutěže Tajemný odraz časopisu Digitální FOTO